OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

Paulina Lundén 

               Statsautoriseret translatør og tolk i polsk +45 50 52 58 56

 • Attester, selskabsudskrifter
 •  Finansielle dokumenter
 •  Regnskaber
 •  Arbejdsforhold
 •  Virksomhedsforhold
 •  Retstolkning
 •  Civil- og straffesager
 •  Forretningstolkning
 •  Kontrakter
 •  Manualer
 •  Salgsmateriale

Paulina bruger CAT-værktøjer og kan  levere tekster i f.eks. følgende filer:

* Pre-segmented Tageditor (.ttx)

* SDLXliff (.xliff and .sdlxliff)

*  TWBExport (.txt)

* SDL TMs (.mdb)

* SDL MultiTerm (.xml) files.

Oversættelser


Paulina leverer kvalitetsoversættelser for erhvervslivet, advokatfirmaer, revisionsfirmaer, privatpersoner.  Hun har specialiseret sig i nedenstående fagområder:


Juridiske oversættelser og retsdokumenter til bl.a. juridiske oversættelser og retsdokumenter til bl.a. domstole og advokatfirmaer og erhvervsjura.


Økonomiske dokumenter såsom årsrapporter, regnskaber med regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven og efter de internationale regnskabsregler for bl.a. virksomheder, revisionsfirmaer, foreninger og fonde.   Paulina har 4 års erfaring fra et revisionsfirma, hvilket har givet hende et godt indblik i emner indenfor stiftelse af virksomheder, skattesager og regnskabsførelse.


Danske overenskomster, arbejdsmarkedsregler, arbejdsmiljøemner for danske virksomheder og private personer, som benytter sig af polsk arbejdskraft.Tavshedspligt

 

 Som translatør har Paulina Lundén tavshedspligt - pligt til ikke uberettiget at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som hun er blevet  bekendt med gennem sit arbejde.

 

Tavshedspligten omfatter alt, som bliver sagt eller fremlagt, f.eks. dokumenter, der udveksles mellem parterne i forbindelse med en tolkeopgave, indledende detaljer om en sag, der skal tjene til at forberede Paulina Lundén på en tolkning og dokumenter, der skal oversættes.

 

De almindelige lovregler om tavshedspligt findes i persondataloven, straffeloven og forvaltningsloven.

Tolkning


Tolkning er en mundtlig oversættelse af det talte sprog og foregår direkte mellem to parter, hvor tolken indgår som den tredje part.


God tolkning kræver indføling, koncentration, stort sprogkendskab og somme tider også særlige faglige kundskaber.


Konsekutivtolkning  betyder efterfølgende tolkning, og foregår ved, at tolken først lytter til kildesproget og derefter leverer sin oversættelse på modtagersproget. Ved konsekutivtolkning, lytter tolken således først til, hvad der bliver sagt, og herefter gengives indholdet og budskabet. Det er ofte en god idé, at den person, der skal tolkes for, taler i korte sætninger med indlagte pauser, så tolken kan få tid til at tolke. Konsekutivtolkning er den mest almindelige tolkemetode og anvendes ved afhøringer, møder, oplæg, foredrag og i retssagerhvor tolken først lytter til kildesproget og derefter leverer sin oversættelse.


Simultantolkning betyder, at tolken oversætter samtidig med at kildesproget høres, og at tolken oversætter med få sekunders forskydning. Simultantolkning foregår altså, samtidig med at der tales. Simultantolkning bruges som regel i forbindelse med konferencer, og der kræves ofte teknisk udstyr, så som tolkekabiner og tolkeanlæg. Dette er tolken ikke selv ansvarlig for at fremskaffe.


Hvisketolkning er en kombination af konsekutiv- og simultantolkning. Her sidder tolken ved siden af den part, der tolkes for og formidler det talte med hviskestemme direkte til modtageren. Hvisketolkning er mest almindeligt, når flere nationaliteter er samlet, og foregår bedst, med relativt få personer til stede, således at støjniveauet ikke er for højt. Hvisketolkning kan for eksempel benyttes ved rundvisninger eller møder, hvor flere personer, men ikke alle, har behov for tolkning. Hvisketolkning anvendes desuden ofte i retssager.


Ønsker man at benytte hvisketolkning for flere personer, kræver det et særligt hvisketolkeanlæg med mikrofon og bærbare høretelefoner til samtlige modtagere.Det er ikke tolken selv, der er ansvarlig for at skaffe det fornødne udstyr. 

 

 

 

 

 Lundén v/Paulina Lundén      I     Abildtoften 20, 3660 Stenløse      I      CVR-nr. 31687063      I      mail@paulina-lunden.dk      I      (+45)  50 52 58 56